Onderzoekstopics binnen de Afdeling Bodem- & Waterbeheer omhelzen zowel fysische, chemische als biologische processen in het milieu. In het kader van elementencycli, meten en modelleren we transportprocessen van water en opgeloste verbindingen (nutriënten, contaminanten) in bodems in planten, worden risico-analyses en speciatiestudies uitgevoerd voor metalen en fosforverbindingen in water en bodems, en onderzoeken we de factoren die de uitwisseling van broeikasgassen beïnvloeden in een brede waaier aan terrestrische en aquatische ecosystemen. Binnen landbouwsystemen, onderzoeken we expertsystemen voor een efficiënt beheer van water, en bestuderen we lange-termijn trends in tropische bodemvruchtbarheid en bodemchemie. Terrestrische processen worden bestudeerd op verschillende schalen, i.e. via gedetailleerde processtudies en grootschaligere modellen, teledetectie en data assimilatie, met speciale aandacht voor bodem, water, vegetatie en sneeuw, en interacties met de atmosfeer. Binnen het domein van de milieu-microbiologie, onderzoekt onze afdeling de ecologie van microbiële gemeenschappen die anthropogene polluenten afbreken, hoe microbiële gemeenschappen zich aanpassen aan anthropogene veranderingen, en hoe microbiële processen kunnen bijdragen aan een circulaire bio-economie.

 

Contact

  • Celestijnenlaan 200E
    B-3001 Leuven-Heverlee
  • Kasteelpark Arenberg 20
    B-3001 Leuven-Heverlee