De onvolmaakte waarheid over voedselproductie en voedselzekerheid, 16 februari 2017, Leuven

 

 

Een studiedag voor het brede publiek:
van kinderen tot emeriti

Tessa Avermaete – met foto’s van Jelle Goossens (Vredeseilanden)

Verslag studiedag     Karrewiet: Vraag van de week

 

Boekvoorstelling “Wat met ons Voedsel?”
Tessa Avermaete en Wannes Keulemans

Lezing door eredoctor Louise Fresco met inleiding door Annemie Geeraerd

Debat met Joris Relaes (ILVO), Gert Engelen (Vredeseilanden), Louise Fresco (WUR), Nadine Buys (KU Leuven) en Peter Van Bossuyt (Boerenbond)

Debat met leerlingen in het kader van ‘Voedsel voor de Toekomst

Moderator: Gerard Govers

Zullen we erin slagen om voldoende voedsel te produceren voor een groeiende wereldbevolking? Zal iedereen toegang hebben tot voldoende voedsel? Zal de stijging van de voedselproductie niet ten koste gaan van ontbossing en biodiversiteit? Zal de voedselproductie niet bedreigd worden door alternatieve landbouwproducten zoals energiegewassen? Zullen de voedselproductie en de productiestijging geen te grote impact hebben op het milieu? Wat zal de invloed van de klimaatsverandering zijn op de voedselproductie? Hoe zullen de voedselprijzen verder evolueren? Zal de globalisering van de voedselketen zich voortzetten en hoe sterk zal de invloed van de multinationals in de toekomst zijn? Wat is het potentieel van alternatieve productiewijzen? Moeten regio’s streven naar voedselsoevereiniteit? Is de voedselproductieproblematiek in Vlaanderen dezelfde als die op wereldniveau? Deze vragen reflecteren een grote maatschappelijk bezorgdheid. Burgers, ngo’s, landbouworganisaties en beleid hebben hierover visies die niet altijd gelijklopend zijn. Soms zijn de verschillende verwachtingen zelfs tegengesteld: een hoge productiviteit gaat meestal niet samen met veel biodiversiteit; meer extensieve landbouw met minder externe input betekent productieverlies; kleinschalige landbouw vraagt meer arbeid, terwijl de tewerkstelling in de landbouw wereldwijd daalt.

De faculteit bio-ingenieurswetenschappen van de KU Leuven, Metaforum KU Leuven en de provincie Vlaams-Brabant organiseren op donderdag 16 februari een boekvoorstelling, een lezing en een debat rond de complexe problematiek van duurzame voedselproductie en –consumptie. In de voormiddag nemen we een academische invalshoek. In de namiddag stellen we de aula ’t STUK open voor de jongste consumenten.  

Programma

8u30 Registratie
9u-9u30

Wat met ons voedsel?

Boekvoorstelling Wat met ons Voedsel

Tessa Avermaete en Wannes Keulemans

9u30-10u30

Lezing door Louise Fresco

Voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen UR en eredoctor aan de KU Leuven

10u30-10u45 Pauze
10u45–12u15

Voedsel – welke keuzes maakt Vlaanderen?

Debat met panelleden: Joris Relaes (ILVO), Gert Engelen (Vredeseilanden), Louise Fresco (WUR), Nadine Buys (KU Leuven) en Peter Van Bossuyt (Boerenbond)

12u15-12u25

Gezocht: Voedsel voor de Toekomst

Caroline Huyghe: coördinator project Voedsel voor de Toekomst – een samenwerking tussen KU Leuven, Provincie Vlaams-Brabant, Colruyt Group en Vredeseilanden

Afsluiting van het voormiddagprogramma en aansluitend broodjeslunch in de Ensemblezaal
13u30–15u

Gezocht: Voedsel voor de Toekomst

Namiddag debat met schoolgaande jeugd

Een samenwerking van Vredeseilanden, KU Leuven, Colruyt Group, Provincie Vlaams-Brabant en UCLL

Achtergrond

De aanleiding voor deze studiedag is divers. Deze studiedag vormt het voorlopige slotmoment van de Metaforum-werkgroep rond voedselproductie en voedselzekerheid, met de publicatie van het boek “Wat met ons Voedsel”. Daarnaast is ook de uitreiking van het eredoctoraat aan prof. Louise Fresco een motivatie geweest om deze studiedag te organiseren. Tenslotte vonden we ook de partners in het project ‘Voedsel voor de Toekomst’ bereid om mee te werken aan deze studiedag.

Lancering: Wat met ons Voedsel

Metaforum-werkgroep Voedselproductie en voedselzekerheid

Dit boek is gebaseerd op de visietekst ‘Voedselproductie en voedselzekerheid: de onvolmaakte waarheid’ van de Metaforum-werkgroep ‘Voedselproductie en voedselzekerheid’.

Metaforum biedt als interdisciplinaire denktank voor maatschappelijk debat van de KU Leuven een structuur waarin onafhankelijke interdisciplinaire werkgroepen kunnen nadenken over belangrijke maatschappelijke kwesties. Daarin leggen wetenschappers uit verschillende disciplines hun expertise en perspectieven samen om tot een gemeenschappelijke visietekst te komen. Deze tekst probeert voor een breed publiek van niet-specialisten een synthese te maken van wat wetenschappelijk bekend is over een maatschappelijk probleem en verschillende concrete oplossingen op hun merites te beoordelen. Metaforum wil zo de rijkdom aan expertise van de KU Leuven rond belangrijke maatschappelijke kwesties bundelen en ter beschikking stellen van beleidsmakers en het brede publiek.

Eredoctoraat Louise Fresco

Eredoctoraat Louise Fresco

Landbouw en voeding zijn thema’s die vandaag zeer actueel zijn op Vlaams, Europees en mondiaal vlak en dit zowel in academische kringen als bij het brede publiek.

Prof. Louise Fresco is een wereldwijd bekend en geapprecieerde expert in de voedselproblematiek en zij heeft een zeer uitgebreid internationaal netwerk. Naast het groot aantal wetenschappelijke publicaties over duurzame voedselproductie en lezingen op wetenschappelijke congressen, is het haar bijzondere verdienste dat zij een toonzettende figuur geworden is in de vulgarisatie van de wereldvoedselproblematiek. Zij heeft een enorme bijdrage geleverd om deze problematiek in het maatschappelijk debat te brengen en dit niet alleen regionaal, maar ook mondiaal. Haar wetenschappelijk onderbouwde visie maakt dat zij gevraagd wordt op zeer diverse internationale fora en voor diverse adviesraden van internationale organisaties, zoals FAO, EU, …

Zij heeft bijgevolg een grote invloed op het wetenschappelijk en het maatschappelijk denken en nadenken over duurzame voedselproductie. Prof. Fresco heeft als een van de eersten benadrukt dat de voedselproblematiek best op een holistische wijze kan bekeken worden, waarbij economische, technologische, cultuurtechnische, ecologische, maatschappelijke en historische benaderingen moeten geïntegreerd worden. Centraal in deze benadering blijft de landbouw als voedselproducent omdat voldoende voedsel produceren op een duurzame wijze één van de grote uitdagingen voor de volgende decennia zal zijn.

Kortom: Louise Fresco is een inspiratiebron voor iedereen die met de voedselproblematiek begaan is, van wetenschapper tot consument, burger en politieker.

Gezocht: Voedsel voor de Toekomst

Gezocht: Voedsel voor de Toekomst

Voedsel voor de Toekomst is een uniek project waarbij de provincie Vlaams-Brabant, Vredeseilanden, Colruyt Group en KU Leuven samen met jongeren, experten, boeren,… op zoek gaan naar manieren om de groeiende wereldbevolking op een duurzame wijze te voeden. Voedsel voor de Toekomst wil het debat aanvuren door wetenschappers, mensen uit het bedrijfsleven, overheden, burger-consumenten en maatschappelijke organisaties samen aan tafel te zetten. Tegelijk willen de partners het debat letterlijk ‘voeden’ vanuit de praktijk door zelf 3 duurzame voedselketens op te zetten.

Meer info: https://www.voedselvoordetoekomst.be/


Inschrijving

U kan zich vanaf 1 december online registreren voor de studiedag. Het inschrijvingsgeld bedraagt 30€. Deelnemers ontvangen gratis het aan de studiedagen gekoppelde boek “Wat met ons Voedsel?” en kunnen aansluiten voor de lunch.  Het aantal plaatsen is beperkt.  

Ga naar inschrijving

Locatie

STUK KUNSTENCENTRUM vzw . Naamsestraat 96 . B-3000 Leuven

 • Van het station
  Stap de Bondgenotenlaan door, richting centrum. Je komt op de Grote Markt. Aan je linkerkant zie je het Leuvense stadhuis. Het stadhuis ligt op de hoek van de Grote Markt en de Naamsestraat. Sla dus onmiddellijk nà het stadhuis linksaf. Je bent nu in de Naamsestraat. STUK bevindt zich op nummer 96, aan je rechterkant.

 • Met de fiets
  STUK juicht fietsen toe! Er is dan ook een kleine fietsenparking vlak bij de ingang van STUK, een grote parking langs de achterkant van STUK (aan de Schapenstraat) en ook verder in de Naamsestraat kan je je fiets stallen. Hou het voetpad en de dienstdoorgangen wel altijd vrij.

 • Met de bus
  Aan het station kan je ook bus 1 of 2 nemen richting Heverlee Campus. Stap af aan de halte Heilig-Hartziekenhuis aan de Naamsestraat en wandel 50 meter terug, STUK ligt aan nummer 96.

 • Van de E40 Brussel - Luik
  Rij op de verkeerswisselaar E40-E314 richting E314 (‘Genk/Hasselt/Leuven'). De verkeerswisselaar bevindt zich tussen afrit 22 (Bertem) en afrit 23 (Haasrode). Na de scherpe bocht kom je op de E314. Neem onmiddellijk de eerste afrit (Afrit 15: ‘Leuven'). Je komt op de Koning Boudewijnlaan. Volg deze 4-baansweg. Aan de eerste 3 verkeerslichten rij je rechtdoor. Aan de vierde verkeerslichten kom je aan een viaduct. Sla net voor het viaduct rechtsaf. Je bevindt je nu op de ring rond Leuven. Ga aan de Naamsepoort, aan de eerste verkeerslichten, linksaf, de Naamsestraat in. STUK bevindt zich op nummer 96, aan je linkerkant.

 • Van E314 Hasselt - Leuven
  Neem afrit 18, zo kom je op de Mechelsesteenweg. Sla linksaf, richting Leuven. Sorteer rechts voor. 500 meter rechtdoor kom je aan lichten. Sla rechtsaf. Je bevindt je nu op de ring rond Leuven. Aan de eerste lichten (de Tervuursepoort) ga je rechtdoor. Sorteer links voor. Je rijdt nu over een viaduct. Sla linksaf aan de de eerstvolgende lichten (de Naamsepoort), de Naamsestraat in. STUK bevindt zich op nummer 96, aan jouw linkerkant. Voor iedereen die met de wagen komt: Neem steeds de ring rond Leuven, tot aan de Naamsepoort. Sla daar de Naamsestraat in. Wanneer je een andere invalsweg neemt is de kans dat je op tijd in de zaal geraakt zeer klein. Het centrum van de stad is voor het overgrote deel verkeersvrij.

 • PARKING
  Als je vanop de Leuvense ring de Naamsestraat inrijdt, is er aan jouw linkerkant (net voor je het STUK tegenkomt) de H. Hartparking (tegenover het H.Hartziekenhuis), waar je betalend kan parkeren.

Faculteit bio-ingenieurswetenschappen       Metaforum KU Leuven       Provincie Vlaams-Brabant
keyboard_arrow_up